วันจันทร์, 3 สิงหาคม 2563

นักเรียนฝึกซ้อมหุ่นยนต์