วันจันทร์, 3 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2563

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กำหนดให้วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับค่าอุปกรณ์การเรียน โดยกำหนดเวลาดังนี้
ประถมศึกษา เวลา 08.00-12.00 น.
มัธยม เวลา 13.00-16.30 น.
นักเรียนประถมให้รับน้ำนมกลับบ้านด้วยในช่วงเช้า โดยการมารับนั้นผู้ปกครองต้องนำเอกสารที่จำเป็นมาด้วย พร้อมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง