วันจันทร์, 3 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะเข้าสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นี้ โดยจะประกาศผลสอบการจัดห้องในวันเดียวกันเวลา 08.00 น.

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

โดยนักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง

หมายเหตุ

สำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อตามที่ประกาศนี้ ให้นักเรียนสามารถเดินทางมาสอบได้เช่นกัน โดยทางโรงเรียนจะสอบถามและจัดเก็บข้อมูลอีกครั้งในวันสอบ