วันจันทร์, 3 สิงหาคม 2563

ประกาศผลการสอบเข้าห้อง ม.1 และ ม.4

รายชื่อตามลิงก์ด้านล่างนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

โดยในวันที่ 29 มิถุนายน 63 รายงานตัวมอบตัวส่งเอกสารเพิ่มเติมจากที่สมัครให้ยังไม่ครบรายงานตัวเวลา 9:00 น ถึง 12:00 น

วันที่ 30 มิถุนายน 63 รับเงินค่าเครื่องแบบพร้อมทำความสะอาดห้องเรียน

หมายเหตุ

ม.๔ ที่มาสอบไม่มีชื่อ เพราะยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมต้น โปรดติดต่อวิชาการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีรายชื่ออยู่ในห้องนั้นๆ