โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3ประกาศรับบุคลากรคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาดนตรีบัดนี้การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบดังนี้ รายละเอียด  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกดนตรีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกดนตรี