ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530238
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030004
รหัส Obec 6 หลัก :
  530238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกันทรารมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhantararom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคกโพน
ตำบล :
กันทรารมย์
อำเภอ :
ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045920642
โทรสาร :
  045920642
ระดับที่เปิดสอน :
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย